Karta Indywidualnych Potrzeb Uczniów

Dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – zespół zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia. Wzory KIPU, opracowane zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomogą usprawnić procedurę planowania i koordynowania tej pomocy.

Ten materiał dostępny jest tylko dla użytkowników z wykupionym planem.

Sprawdź, co zyskasz, kupując abonament.

Zobacz więcej

Jeżeli posiadasz abonament zaloguj się, aby móc korzystać z materiałów.