Pismo informujące dyrektora o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi, który nie posiada opinii lub orzeczenia poradni, także na podstawie informacji o potrzebie takiej pomocy, przekazanej dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki. Wzór pisma nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty informującego dyrektora o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną usprawni procedurę udzielania uczniowi tej pomocy na każdym etapie edukacyjnym.

Ten materiał dostępny jest tylko dla użytkowników z wykupionym planem.

Sprawdź, co zyskasz, kupując abonament.

Zobacz więcej

Jeżeli posiadasz abonament zaloguj się, aby móc korzystać z materiałów.