Plan działań wspierających przygotowany dla ucznia bądź grupy uczniów

Zespół, na podstawie form, sposobów, okresu i wymiaru godzin udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalonych przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, opracowuje dla ucznia – z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Plan Działań Wspierających. Prezentowane wzory mogą być wykorzystane przy konstruowaniu PDW zarówno dla konkretnego ucznia, jak i grupy uczniów o jednorodnych potrzebach rozwojowo-edukacyjnych.

Ten materiał dostępny jest tylko dla użytkowników z wykupionym planem.

Sprawdź, co zyskasz, kupując abonament.

Zobacz więcej

Jeżeli posiadasz abonament zaloguj się, aby móc korzystać z materiałów.