Plan działań wspierających ucznia z zaburzeniami mowy

Dla każdego ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie wstępnego rozpoznania nauczycieli zespół opracowuje Plan Działań Wspierających. Prezentowany przykłady PDW może być przydatne przy konstruowaniu takiego dokumentu dla ucznia z zaburzeniami komunikacji językowej na etapie edukacji przedszkolnej i w klasach I–III szkoły podstawowej.

Ten materiał dostępny jest tylko dla użytkowników z wykupionym planem.

Sprawdź, co zyskasz, kupując abonament.

Zobacz więcej

Jeżeli posiadasz abonament zaloguj się, aby móc korzystać z materiałów.