Temat: Przyjaciela mieć, przyjacielem być

Młodzież niepełnosprawna napotyka często na trudności w nawiązywaniu relacji koleżeńsko-przyjacielskich. Przyczyn jest wiele, wśród nich niskie poczucie własnej wartości, nadmierne wycofywanie się z kontaktów rówieśniczych lub nachalność w ich podtrzymywaniu, także niska świadomość cech budujących i niszczących relacje koleżeńskie. Proponowane ćwiczenia stwarzają uczniom szansę na zrozumienie istoty przyjaźni. Warto je również wykorzystać w pracy wychowawczo-profilaktycznej z całą klasą, podczas zajęć psychoedukacyjnych, np. w ramach socjoterapii. 

Ten materiał dostępny jest tylko dla użytkowników z wykupionym planem.

Sprawdź, co zyskasz, kupując abonament.

Zobacz więcej

Jeżeli posiadasz abonament zaloguj się, aby móc korzystać z materiałów.