Temat: Zwierzęta domowe

Scenariusz zajęć dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim z klas I-III szkoły podstawowej, szczególnie z ujawnionym deficytem w zakresie percepcji słuchowej i wzrokowej. Proponowane zabawy i ćwiczenia pozwalają utrwalić wiadomości z konkretnego tematu, usprawniają różnicowanie, analizę i syntezę słuchową oraz wzrokową. Uwalniają ekspresję werbalną, ruchową i emocjonalną. Scenariusz może być realizowany zarówno na zajęciach rewalidacji indywidualnej i grupowej, jak i podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Ten materiał dostępny jest tylko dla użytkowników z wykupionym planem.

Sprawdź, co zyskasz, kupując abonament.

Zobacz więcej

Jeżeli posiadasz abonament zaloguj się, aby móc korzystać z materiałów.