Wniosek o zezwolenie na indywidualny program nauki/indywidualny tok nauki

Wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki może złożyć do dyrektora szkoły:

  • uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców/prawnych opiekunów
  • rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia
  • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.
     

Proponowany wzór takiego wniosku przydatny jest każdej z ww. osób.
 

Ten materiał dostępny jest tylko dla użytkowników z wykupionym planem.

Sprawdź, co zyskasz, kupując abonament.

Zobacz więcej

Jeżeli posiadasz abonament zaloguj się, aby móc korzystać z materiałów.