Wywiad z rodzicami przeprowadzony podczas spotkania adaptacyjnego

Zdarza się, że podczas spotkań adaptacyjnych zostają ujawnione problemy rozwojowe dzieci, szczególnie w sferze zachowań. Warto, aby w tych spotkaniach uczestniczyli także specjaliści (pedagog, psycholog, logopeda), którzy po obserwacji dziecka mogą przeprowadzić wywiad z rodzicami. Objęcie dziecka opieką specjalistyczną daje możliwość wcześniejszego zaradzenia ewentualnym przyszłym problemom z adaptacją dziecka w przedszkolu. To również szansa na ukierunkowanie rodzica na prawidłowe postępowanie z dzieckiem, zanim zostanie włączone w system edukacji grupowej.

Ten materiał dostępny jest tylko dla użytkowników z wykupionym planem.

Sprawdź, co zyskasz, kupując abonament.

Zobacz więcej

Jeżeli posiadasz abonament zaloguj się, aby móc korzystać z materiałów.