Samoregulacja i uważność – pomoc uczniowi w radzeniu sobie ze stresem

Artykuły Otwarty dostęp

Najnowsze osiągnięcia neuronauki odsłaniają tajemnicę tego, co zarządza naszym postępowaniem. Wyjaśnia to, dlaczego niektórzy uczniowie reagują na pewne stresujące sytuacje inaczej, niż tego byśmy chcieli. Okazuje się, że kluczem do rozwiązania problemów z reakcją na sytuacje stresowe nie jest samokontrola, a samoregulacja.

W październikowym nu­­merze „Głosu Pedagogicznego” pisałam o postawie rozwojowej, dzięki której uczeń może w większym stopniu doświadczać swojej sprawczości w szkole, gdyż jest bardziej skłonny do podejmowania wyzwań i wierzy w znaczenie swojego wysiłku. Rozwojowa postawa jest tu korzeniem, dzięki któremu stabilnie osadza się drzewo, które dopiero wówczas może prawidłowo rosnąć i zakwitać. Cierpliwość, wytrwałość, większe zaangażowanie, ciekawość świata oraz chęć uczenia się i odkrywania – to naturalne rezultaty pielęgnowania tej zdrowej, życiowej postawy.
Niestety, system edukacyjny nie skupia się na rozwijaniu i wspieraniu naturalnej chęci do uczenia się, która wpisana jest w ludzką naturę. Często w wyniku różnych szkolnych doświadczeń dzieci zaczynają uczyć się błędnej postawy wobec nauki.
Jednym z najczęstszych błędnych przekonań uczniów jest to, że nie może on nic zrobić, żeby się zmienić, że jest, jaki jest (fixed mindset). Z tej perspektywy każdy wysiłek, jaki podejmie, jest bez znaczenia. Takie dziecko nie tylko negatywnie ocenia swoje porażki – wzmacniając własne poczucie bezwartościowości – ale nawet sukcesy, umniejszając swój wkład, gdy mówi np., że coś było łatwe albo że po prostu miało szczęście.
To jeden z licznych przykładów stresu, jakiego doświadcza wielu uczniów. Lata takiego myślenia i życia w smutku prowadzą do nieracjonalnych przekonań, które ostatecznie w wielu wypadkach kończą się depresją lub apatią.

Jak odzyskać zasoby energii potrzebnej do radzenia sobie ze stresem

Aby zrozumieć, w jaki sposób wspierać uczniów w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, strachem, smutkiem czy niepewnością, warto spojrzeć na mózg z perspektywy wybitnego lekarza i neuronaukowca Paula MacLeana, który w latach sześćdziesiątych XX wieku odkrył trzy części mózgu, rozwijające się na różnych etapach cyklu ewolucyjnego człowieka. Stworzył na tej podstawie koncepcję mózgu trójjedynego.
Według jego teorii mózg, który nieustannie działa w naszej czaszce, to rezultat milionów lat ewolucji. Każda część mózgu rozwinęła się w innym okresie naszej ewolucji i są one ułożone warstwowo jedna na drugim.

Do odpowiedzi poproszę…

Znasz to uczucie, gdy ktoś znienacka skądś wyskoczył, żeby Cię wystraszyć? Mózg gadzi sprawia, że w wyniku stresu tętno i oddech przyspieszają, następuje wzrost ciśnienia krwi w celu dostarczenia glukozy i tlenu do głównych mięśni. Żeby szybko uciekać lub atakować, jeśli to konieczne. Zwiększona dawka tlenu i powiększone oczy sprawiają, że zwiększa się czujność i szybkość reakcji. Podniesione na skórze włosy to jeden z licznych atawizmów, pozwalający naszym przodkom sprawiać wrażenie większych i groźniejszych. Podobne reakcje zachodzą u ucznia, gdy nagle wzywasz go do odpowiedzi, kiedy dowiaduje się o złej ocenie lub gdy coś – w interpretacji jego mózgu – mu zagraża. Nawet gdy obiektywnie nasze życie nie jest zagrożone, a za drzewem nie czai się tygrys.
 

  • mózg gadzi (reptilian brain)
    Mózg gadzi, znajdujący się w rejonie pnia mózgu, odpowiedzialny jest według Paula MacLeana za agresję, dominację, terytorialność czy postawę walki, ucieczki lub zamarzania. Jako najbardziej prymitywna część mózgu dba o przetrwanie. Współpracuje z układem limbicznym w zakresie regulacji wszystkich naszych funkcji podtrzymujących życie. Działa zero-jedynkowo. Kiedy układ ten otrzymuje informację o zagrażającym bodźcu, uruchamia się alarm przełączający organizm w tryb walki (u dzieci jako np. agresja werbalna, fizyczna) lub ucieczki (np. niechęć do podejmowania wyzwań).
  • mózg ssaczy (mammalian brain)
    Mózg paleossaczy, inaczej układ limbiczny, odpowiada za emocje, motywację, zachowania rodzicielskie i podstawowe zachowania społeczne. Znajduje się tuż nad mózgiem gadzim, w centrum ośrodkowego układu nerwowego. Niektórzy autorzy i wielbiciele tej koncepcji uważają również mózg emocjonalny za mieszankę mózgu gadziego i układu limbicznego, uznając go za centrum naszych emocji i monitoringu niebezpieczeństwa.
  • kora mózgowa (neocortex)
    Zewnętrzna warstwa mózgu, która rozrosła się wraz z pojawieniem się naczelnych. Kora mózgowa – nowy mózg ssaków – rozwinęła się szczególnie mocno u człowieka. Odpowiada za myślenie abstrakcyjne, złożone procesy decyzyjne, analizę i wyciąganie wniosków. Znaczna część kory nowej pozwala na kreowanie skojarzeń, planowanie oraz podejmowanie decyzji, uczeni...

Ten materiał dostępny jest tylko dla użytkowników z wykupionym planem.

Sprawdź, co zyskasz, kupując abonament.

Zobacz więcej

Jeżeli posiadasz abonament zaloguj się, aby móc korzystać z materiałów.

Przypisy